Đôi điều về dự án

Mong muốn mang đến một giải pháp thân thiện với môi trường và phục vụ cho môi trường, đặc biệt là dưới tình trạng ô nhiễm nguồn nước như hiện tại, chúng ta đã nghiên cứu và cho ra đời một giải pháp công nghệ cho việc giám sát chất lượng môi trường nước trong thời gian thực – Thiết bị cảm ứng phân tích môi trường nước


Chúng tôi đã làm gì ở đây?

Dịch vụ tích hợp các thiết bị đo lường môi trường nước là một giải pháp công nghệ cho việc giám sát chất lượng môi trường nước trong thời gian thực. Thông qua việc sử dụng các thiết bị đo lường và cảm biến, dịch vụ này cung cấp thông tin liên tục về các chỉ số quan trọng của môi trường nước như nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, oxy hóa khử và các hợp chất độc hại.

Các thiết bị đo lường được tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu, cho phép dữ liệu được thu thập, phân tích và báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác. Nhờ đó, dịch vụ này giúp cho các đơn vị quản lý môi trường, các nhà khoa học và các tổ chức quan tâm đến vấn đề môi trường có thể đưa ra các quyết định và hành động phù hợp để bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước.

© 2013-2024. Bản quyền thuộc về EDN Co.,Ltd.