Đôi điều về dự án

Với sự với phát triển của Chatbot AI, nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng tăng cao, chúng tôi mang đến giải pháp AI được sử dụng để tạo ra một trợ lý ảo hoàn toàn mới, có khả năng trả lời các câu hỏi về thông tin của công ty một cách tự động và chính xác.


Chúng tôi đã làm gì ở đây?

Dịch vụ custom GPT bằng cách fine-tune GPT-2 với thông tin của công ty, quá trình fine-tune GPT-2 được thực hiện bằng cách đưa thông tin về công ty, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ, chính sách, quy trình,… vào mô hình GPT-2. Sau đó, mô hình sẽ được đào tạo lại để hiểu và phản hồi các câu hỏi được đặt về công ty.

Sản phẩm được tạo ra từ dịch vụ này sẽ giữ vai trò như một trợ lý ảo, giúp khách hàng có thể truy cập thông tin về công ty một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các nền tảng trực tuyến như trang web,
ứng dụng di động và các kênh truyền thông xã hội. Khách hàng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được các câu trả lời chính xác và đáp ứng nhu cầu của mình.

© 2013-2024. Bản quyền thuộc về EDN Co.,Ltd.