Đôi điều về dự án

GIVE là cho đi, đúng với tên gọi của mình, ứng dụng gây quỹ và quyên góp dễ dàng, nhanh chóng, đúng mục tiêu trên toàn thế giới. Ngoài việc mang lại giá trị từ thiện, ứng dụng còn có các quỹ đầu tư phù hợp, đa dạng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chủ động tạo ra quỹ cho riêng mình với các thao tác đơn giản. Ứng dụng sẽ giải quyết những băn khoăn, lo lắng của bạn vì cam kết độ tin cậy, minh bạch và hiệu quả trong việc chia sẻ lòng tốt


Chúng tôi đã làm gì ở đây?

User Experience Design

User Interface Design

Concept Development

Branding

Illustration© 2013-2024. Bản quyền thuộc về EDN Co.,Ltd.