HÀNH TRÌNH CỦA TÔI

2000

Tiếp cận máy tính

2007

Tiếp cận CNTT tại Aptech

2008

Thành lập team DNA

2013

Thành lập công ty và đổi tên thành EDN

2015

Tham gia Vascara và
xây dựng thành công trang thương mại điện tử Vascara.co

2018

Tham gia Maison JSC và xây dựng thành công
trang thương mại điện tử maisononline.vn

2019

Tham gia Landers, xây dựng Landers.ph tại Snapmart.
Anh cũng tham gia và xây dựng Swift 247,
đồng sáng lập công ty Jamalex

2021

Tham gia thành lập các công ty EXE72 Holdings, Helen, Alphacom

Hiện tại

...

2000

Tiếp cận máy tính

2007

Tiếp cận CNTT tại Aptech

2008

Thành lập team DNA

2013

Thành lập công ty và
đổi tên thành EDN

2015

Tham gia Vascara
và xây dựng thành công
trang thương mại điện tử
Vascara.co

2018

Tham gia Maison JSC
và xây dựng thành công
trang thương mại điện tử
maisononline.vn

2019

Tham gia Landers,
xây dựng Landers.ph tại Snapmart.
Anh cũng tham gia và xây dựng
Swift 247,
đồng sáng lập công ty Jamalex

2021

Tham gia thành lập
các công ty
EXE72 Holdings, Helen, Alphacom

Hiện tại

...

© 2013-2023. Bản quyền thuộc về EDN Co.,Ltd.