Jun 05,2022

Low-Code Development and Citizen Developers

admin
Download

Trong bài viết của EXE về Blockchain – Cuộc Cách Mạng Công Nghệ Thứ Tư, EXE cho rằng blockchain sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới, tương tự như PC, internet, và smart phone. Bài viết này muốn giải thích blockchain theo một cách đơn giản cho người Việt và nói rõ hơn các cơ hội để xây dựng startup cũng như ứng dụng (app) trên blockchain.

Đã có khá nhiều bài viết cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt giải thích blockchain, tuy nhiên bài viết này của EXE muốn đưa ra một cách hiểu khác về blockchain như các đáp án nhỏ của một bài toán lớn.

Tuy nhiên bài viết này của EXE muốn đưa ra một cách hiểu khác về blockchain như các đáp án nhỏ của một bài toán lớn.

Một ví dụ gần gũi với giới trẻ Việt về Smart Contract: giả sử một người chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ muốn mua một món đồ từ một người khác. Người mua trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của người bán. Khi nhận được tiền, người bán thực hiện chuyển đồ đến cho người mua trong game. Giao dịch này đòi hỏi sự tin tưởng giữa hai bên. Người mua phải tin người bán sẽ chuyển hàng và người bán phải tin người mua sẽ chuyển tiền. Nếu cả hai gặp nhau ở ngoài và giao dịch thì không có vấn đề. Nhưng nếu một người ở Hà Nội và một người ở Cần Thơ, không dễ để gặp thì sẽ giải quyết ra sao?

Phương án đưa ra chính là người mua và người bán sẽ cùng dùng một bên trung gian thứ ba – nơi mà cả hai đều tin tưởng để thực hiện giao dịch. Bên trung gian sẽ nhận tiền từ người mua và món hàng từ người bán, và sau đó chuyển tiền đến người bán và tương tự, chuyển món hàng đến người mua với một chi phí hoa hồng nhỏ. Nhưng giả như nếu không có một bên trung gian mà cả người mua và người bán tin tưởng, thì giao dịch này khó xảy ra. Và đây chính là vấn đề mà Smart Contract sẽ giải quyết. Nếu Smart Contract được áp dụng cho game Võ Lâm Truyền Kỳ và liên kết với ngân hàng thì sẽ có một hợp đồng thể hiện số tiền, giá trị giao dịch, số tài khoản ngân hàng cần chuyển đến cũng như món hàng và tên nhân vật nhận hàng trong game. Khi số tiền có đủ và món đồ còn tồn tại thì giao dịch được thực hiện: tiền được chuyển và món hàng được giao.

​We want to partner with driven and ambitious entrepreneurs to build successful

Một ví dụ gần gũi với giới trẻ Việt về Smart Contract: giả sử một người chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ muốn mua một món đồ từ một người khác. Người mua trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của người bán. Khi nhận được tiền, người bán thực hiện chuyển đồ đến cho người mua trong game. Giao dịch này đòi hỏi sự tin tưởng giữa hai bên. Người mua phải tin người bán sẽ chuyển hàng và người bán phải tin người mua sẽ chuyển tiền. Nếu cả hai gặp nhau ở ngoài và giao dịch thì không có vấn đề. Nhưng nếu một người ở Hà Nội và một người ở Cần Thơ, không dễ để gặp thì sẽ giải quyết ra sao?

Phương án đưa ra chính là người mua và người bán sẽ cùng dùng một bên trung gian thứ ba – nơi mà cả hai đều tin tưởng để thực hiện giao dịch. Bên trung gian sẽ nhận tiền từ người mua và món hàng từ người bán, và sau đó chuyển tiền đến người bán và tương tự, chuyển món hàng đến người mua với một chi phí hoa hồng nhỏ. Nhưng giả như nếu không có một bên trung gian mà cả người mua và người bán tin tưởng, thì giao dịch này khó xảy ra. Và đây chính là vấn đề mà Smart Contract sẽ giải quyết. Nếu Smart Contract được áp dụng cho game Võ Lâm Truyền Kỳ và liên kết với ngân hàng thì sẽ có một hợp đồng thể hiện số tiền, giá trị giao dịch, số tài khoản ngân hàng cần chuyển đến cũng như món hàng và tên nhân vật nhận hàng trong game. Khi số tiền có đủ và món đồ còn tồn tại thì giao dịch được thực hiện: tiền được chuyển và món hàng được giao.